90%
47 %
ČR pokryto
projekt Nářečí českých strnadů about_us contact tutorials links links

Vítejte na stránkách projektu NČS

Původním cílem projektu Nářečí českých strnadů bylo zmapovat dialekty strnadů obecných na území Česka. A to se podařilo náramně. Během několikaleté spolupráce dobrovolníků a vědců se shromáždilo více než 4000 nahrávek z celého území (viz mapa). Výsledky tohoto úsilí pak byly publikovány v prestižním ornitologickém časopise IBIS (Diblíková a kol. 2019).

Projekt ale nekončí!

Díky detailnímu zmapování území se nám podařilo odhalit nejen sedm dříve popsaných dialektů, ale také „ostrůvky deviace“, tedy oblasti, ve kterých zpívají strnadi nářečím, v některých případech zcela nevídaným, v jiných připomínajícím podivné dialekty z Finska či Nového Zélandu. A právě na tato nezvyklá, nebo zcela neznámá nářečí (my jim pracovně říkáme úchylná) bychom si rádi posvítili. Možná totiž vidíme kulturní evoluci v přímém přenosu!

Půjdete do toho s námi?

Sloveso v předchozí větě nebylo zvoleno náhodně – vybrali jsme pro Vás totiž několik, zejména pěších výletů oblastmi se zvýšenou šancí výskytu „úchylných“ strnadů (http://www.strnadi.cz/vylety). Vezměte rodinu právě tam 😉

Zapojit se může opravdu úplně každý. Začínajícím strnadolovcům doporučujeme projít si na začátek pět kroků znázorněných v oranžových obrazovkách nahoře. Začít můžete třeba hned tím prvním:-)