89%
46 %
ČR pokryto
projekt Nářečí českých strnadů about_us contact tutorials links

Vítejte na stránkách projektu Nářečí českých strnadů

! Novinka - miniDIACACHING !

Cílem projektu Nářečí českých strnadů je zmapovat dialekty strnadů obecných na území Česka. Ačkoliv se jedná o vědecký výzkum, zapojit se do něj může úplně každý. Není to vůbec těžké a ještě se při tom pobavíte. Ptáte se jak na to? Stačí postupovat podle pěti kroků znázorněných v oranžových obrazovkách nahoře.

>> Přejít na první krok (O strnadovi) >>

Projekt Nářečí českých strnadů organizuje katedra ekologie PřF UK, Ústav biologie obratlovců AV ČR a Česká společnost ornitologická. Partnerem je pořad Českého rozhlasu 2 Meteor.

Na projekt navazuje mezinárodní projekt Yellowhammer Dialects, jehož cílem je porovnat dialekty strnada obecného mezi Velkou Británií a Novým Zélandem, kam byl strnad v 19. století introdukován. Více na yellowhammers.net