)
jenom čtverce jenom bodyZpět na menší mapku
Dosud nedobyté čtverce

Čtverečky (6 x 5,5 km) obsazené v letech 2011 - 2014

Čtverečky (6 x 5,5 km) obsazené od roku 2015

Volné čtverečky (6 x 5,5 km) s největší prioritou

Volné čtverečky (6 x 5,5 km) se střední prioritou

Volné čtverečky (6 x 5,5 km) s nejmenší prioritou

Dobyté čtverečky (6 x 5,5 km) z dialektové hranice

Volné čtverečky (6 x 5,5 km) z dialektové hranice