90%
47 %
ČR pokryto
projekt Nářečí českých strnadů about_us contact tutorials links links

Krok 4: Jak nahrát strnada

Strnad obecný se zdržuje v Čechách po celý rok a po většinu roku také zpívá (od února do září). Na zpívajícího strnada tedy narazíte velice snadno. Nahrát jej není o nic těžší. Pokud již strnada bezpečně poznáte, stačí se řídit následujícími doporučeními.

1. Jak dlouho nahrávat

Pokuste se nahrát více opakování písničky (strof), ideálně okolo 20 (bude-li jich více, rozhodně to nevadí!). Strnadi svou písničku totiž často nedozpívávají až do úplného konce - ten je přitom pro rozlišení jednotlivých dialektů klíčový. Celkově by měla mít nahrávka tak 3 minuty.

2. Jaké údaje je třeba zaznamenat

V terénu při nahrávání poznamenejte pečlivě potřebné údaje - datum a čas, nejbližší obec, typ prostředí, vzdálenost od strnada a případně GPS souřadnice. Nahrávka je bez těchto údajů nepoužitelná! Nejlepší je vše nadiktovat přímo na konec každé nahrávky. Údaje tak budou s nahrávkou neoddělitelně spojené a nehrozí, že byste omylem něco zaměnili.

3. Kolik samců nahrát

Každý samec sice zpívá obvykle jen jedním nářečím, ale možná se zrovna u vás vyskytují zpěváci více typů nářečí! Nahrávejte pokud možno od každého jedince jen jednu nahrávku, ať neztratíte přehled o tom, kterému samci patřila která nahrávka. Lepší je jedna delší nahrávka než více kratších.

4. Výběr lokality

Jak už bylo řečeno, strnadi zpěv používají k vymezení teritoria - to znamená, že na stejném místě s největší pravděpodobností příště uslyšíte stejného strnada. Lepší je proto nahrávat pokaždé v dostatečné vzdálenosti od předchozí lokality (více jak pár set metrů)

Pokud vám ještě není něco jasné, neváhejte nás kontaktovat na info@strnadi.cz
>> Přejít na další krok (Uložení a odeslání nahrávky) >>