90%
47 %
ČR pokryto
projekt Nářečí českých strnadů about_us contact tutorials links links

Kdo má ve strnadech prsty

Prsty v nich máme samozřejmě všichni. Někteří jsou v nich ale ponoření takříkajíc až po uši. Projekt nářečí českých strnadů vznikl ve spolupráci katedry ekologie PřF UK, Ústavu biologie obratlovců AV ČR a České společnosti ornitologické. Partnerem projektu byl pořad Českého rozhlasu 2 Meteor.

Lucie Diblíková (lucie.diblikova@natur.cuni.cz)

Lucie Diblíková

Lucie je v prvním ročníku postgraduálního studia. V roce 2013 úspěsně obhájila diplomovou práci zabývající se rozšířením dialektů strnada obecného v Česku. Stala se duší projektu Nářečí českých strnadů, ve kterém má mimo jiné na starosti komunikaci s dobrovolníky a vyhodnocování nahrávek. Miluje vektorovou grafiku, z čehož strnadi rádi těží. Kupříkladu stránky strnadích projektů vychází z jejího prvního vítězného posteru. V roce 2014 okusuje na vlastní kůži, co to je být terénním biologem.

Pavel Pipek (pipek@natur.cuni.cz)

Pavel Pipek

To Pavel už je ve třeťáku. Jeho dizertace se původně zabývala ekologickými dopady nepůvodních druhů ptáků a savců v ČR. Jeho strnadí angažmá začalo zcela nevinně, když byl přizván, aby pomohl s vybudováním webové prezentace. Brzy však zjistil, že strnadi mají s českými invazními potvorami něco společného - také oni byli převezeni mimo svůj původní areál - na Nový Zéland. Stará se zejména o projekt Yellowhammer Dialects, ale na Čechy nezapomíná. Funguje jako strnadí ajťák (ve spolupráci s Tomášem Telenským z ČSO).

Tereza Petrusková (tereza.petruskova@natur.cuni.cz)

Tereza Petrusková

Tereza je čistokrevný behaviorální ekolog. Od počátku své kariéry se zabývá zvukovými projevy pěvců a ptačím teritoriálním chováním. Hlavními předměty jejího zájmu jsou proměnlivost ptačího zpěvu v prostoru (otázka, co tuto proměnlivost způsobuje, jí nedává spát) a funkce specifických struktur ve zpěvu. Jako modelové druhy jí slouží zejména lindušky, slavíci a strnadi. Stála u zrodu projektu Nářečí českých strnadů.

Adam Petrusek (petrusek@cesnet.cz)

Adam Petrusek

Adam je sice kovaný ekolog vodních ekosystémů, ale spektrum jeho biologických zájmů je tak široké, že by si zasloužilo vlastní stránku. To mu však nedopřejeme a zmíníme zejména ekologii raků (především invazních) a vodního planktonu. K bioakustice se dostal, jak jinak, díky manželce a pohybuje se v tomto odvětví již přes 10 let. Má tu smůlu, že je součástí týmu, jinak by úctyhodné množství dobytých čtverců jistě proměnil v nějaký bonus (také už se kvůli němu několikrát bonusy stěhovaly na jiný čtverec).

Petr Procházka

Petr Procházka

Petr Procházka celý projekt vymyslel a přestože má neustále plné ruce práce s ostatními ptačími druhy, strnadům ve volných chvílích vydatně pomáhá. Bez jeho znalosti němčiny bychom se sotva obešli, jelikož hned několik strnadích nadšenců pochází právě z Německa (možná proto, že v Německu nejsou strnadi žlutí, ale zlatí).

Jirka Svoboda

Čestné členství v týmu patří Jirkovi Svobodovi, jenž se strnadům věnoval sic jen v rámci svého studia pedagogického minima, ale závěrečnou práci napsal tak svědomitě, že jej musel oponent proklínat. My jsme mu však neskonale vděční, protože kdo ví, kde bychom bez něj byli.

> Contact us